Pravila privatnosti

Osobni podaci

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Svrha prikupljanja

Kao voditelj obrade, Klub “Hvar Marathon” (adresa: Ul. Higijeničkog Društva 20, 21450, Hvar; kontakt: info@hvarmarathon.com) prikuplja osobne podatke u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja i funkcionalnosti web stranica, ostvarivanja poslovne suradnje, kao i u svrhu odgovora na upite postavljene od strane posjetitelja. Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka sadržana je u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (f) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Osobni podaci koje posjetitelji upisuju prilikom prijave ili postavljanja upita koriste se za buduću komunikaciju vezanu uz predmet prijave ili upita. Slanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ako posjetitelji odbiju upisati osobne podatke, neće biti moguće uspostaviti komunikaciju.

Podaci se pohranjuju u hvarmarathon.com bazu podataka i čuvaju se najviše tri godine od završetka aktivnosti vezanih uz predmet komunikacije. U slučaju da predmetna komunikacija rezultira sklapanjem ugovora, podaci se čuvaju za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Klub “Hvar Marathon” neće otkrivati osobne podatke trećoj strani, osim ako to ne predstavlja zakonsku obvezu.

Kolačići (cookies)

Klub “Hvar Marathon” Hvar zadržava pravo korištenja kolačića na svojim web stranicama.

Kolačić je informacija koju web stranica pohranjuje na računalo posjetitelja. Kolačići na hvarmarathon.com stranicama pohranjuju postavke vezane uz prilagođenost web stranice pojedinačnom posjetitelju, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kada se sljedeći put otvori ista web stranica, internetski preglednik šalje podatke iz kolačića koji pripadaju toj stranici. Web stranice koje koriste kolačiće ne mogu dobiti pristup informacijama koji im nisu omogućene i ne mogu pristupiti ostalim datotekama na računalu posjetitelja.

Kolačići se još koriste za praćenje i analizu korištenja i posjećenosti hvarmarathon.com web stranica. U tu se svrhu koriste usluge servisa Google Analytics.

Posjetitelj može samostalno zabraniti pohranjivanje kolačića na vlastitom računalu ili ih obrisati. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u postavkama internetskog preglednika.

U slučaju zabrane pohranjivanja kolačića, neće biti moguće koristiti neke od funkcionalnosti na hvarmarathon.com web stranicama.

Ostvarivanje prava

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, posjetitelj ima pravo od Kluba “Hvar Marathon” zatražiti pristup osobnim podacima i njihov ispravak ili brisanje. Osim toga, posjetitelj ima pravo na ograničavanje obrade koja se na njega odnosi, na ulaganje prigovora na takvu obradu te pravo na prenosivost podataka.

Upiti vezani uz ostvarivanje navedenih prava šalju se na adresu info@hvarmarathon.com.

Ako smatraju da su im prekršena prava vezana uz zaštitu osobnih podataka, posjetitelji mogu podnijeti prigovor nadzornom tijelu, osobito u državi članici EU u kojoj imaju uobičajeno boravište, u kojoj je njihovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja.